Samtliga bilder från denna sida får ej användas utan upphovsrättsägaren / Gificos tillstånd

Bilder från verksamheten

 

Lite blandade bilder från gamla och nya fartyg som vi har fiskat med, samt från det vardagliga livet ombord.

Copyright © All Rights Reserved

 

Fiskeri AB Ginneton Fiskebäckshamn 12 42658 V.Frölunda

Gifico ApS Tækkerstien 3 9990 Skagen +46(0)31290562