FISKET

Fiskets olika delar

Demersala fisket
Skagerack/Kattegatt


Här i dessa vatten så bedrivs fiske efter havskräfta och matfisk, så som Torsk, Gråsej, Vitling, Bleka, Rödspotta, Tunga mm. Fisket sker med bottentrålning på djup mellan 50 meter - 180 meter. Fisken och havskräftan paketeras i lådor med is och säljs på oftast på Göteborgsfiskauktion, men kan även landas och säljas via danska fiskauktioner.Fisket sker under svenska kvoter och ransoneringssystem som bestäms och korrigeras av fiskeriverket under årets gång. Havskräftan är ifrån den 28 Januari 2015 MSC märkt!"All fisk som fångas kyls alltid ner i tankar som håller minusgradigt cirkulerande vatten för att behålla fiskens högsta kvalité ända fram till lossningshamn!"

Pelagiska fisket


 


Skagerack/Kattegatt


Sill

Skagerack och Kattegatt, så kallat våra hemma vatten ligger bara någon timma från våran hemma hamn. Här bedrivs fiske efter Sill. Varje fartyg har sin egna kvot att fiska. Sillen landas oftast i svenska hamnar, men även i Danmark. Sillen säljs som färskvara på den svenska marknaden.  Nordsjön


Makrill

Nordsjön är det hav där vi bedriver makrillfiske. Fisket är säsongsbetonat. Makrillfisket brukar vara mellan september – oktober. Makrillen fångas mellan Shetland och norska kusten. Makrillen fångas med MSC märkning.


NVG Sill

Även sillen fångas här från skageracks gräns och upp till norska havet. Norska havet, även kallat smutthavet är den plats där man fångar atlandoskandisk storsill.


Maatjes sill

Men även den kända och goda Matjessillen i maj är även en del av fisket. Matjesen fiskas i sydlig del av Nordsjön. Landningarna sker i Norge och Danmark. Matjes sillen fiskas under MSC märkning.(Marine Stewardship Council)


Tobis

Tobisfisket brukar vara från April - Juni. tobisen fiskas i södra norsdsjön på Doggers Bankar. Tobis säljs till fiskfabriker som gör mjöl och fiskolja på produkten.


Brisling

Brislingen i Nordsjön är ett stort betydande industrifiske. Detta fiske bedrivs nästan hela året runt. Ibland kan vi starta med detta fiske i Januari och en stund in på året. Men vanligtvis så påbörjas detta efter sommaren.

 


Östersjön


Sill & Skarpsill

Östersjön domineras av industrifiske under vinter och vår halvåret. Fångsterna består av skarpsill och strömming. Varje fartyg har genom ett väl framarbetat system en egen personlig kvot att fiska. Fisket bedrivs med flyttrål. Flyttrål är det bästa sättet att bedriva fiske på ur miljösyn. Den dras långt ovanför botten, och orsakar därför inte någon skada på havsbotten och den marina miljön. Fångsterna landas mestadels i Danmark. Efter lossning kokas och behandlas fisken så att man kan få ut ca 18 olika produkter. Allt från olika oljor till isolering och hönsfoder."Sillen och makrillen som vi fångar är MSC märkt och fiskad utifrån

ett hållbart

bestånd"

PROFILE

FOLLOW US

CONTACT US

Fiskebäckshamn 12

426 58 Västra Frölunda

office@gifico.se

Tel: 123-456-7890

Coscteur adpscing eiusmoe an pariatur in proiden in deserunt mollit animes laborm prscatis unde omnis natus voluptaem a accusantium aperiam inventore verias dictasn

© Copyright 2015. All Rights Reserved.