Torön och Ginneton ute på fiske. Ginneton delar med sig utav fångsten till Torön.

Ginneton från starten

 

Det hela började 1932 då Tor Ahlström lät bygga fiskebåten Ganthi tillsammans med sönerna Olof, Nils, Henry, Dan och Bror. Tor dog 1933 då den yngsta dottern Ingegerd, var 4 år gammal. Efter att Tor dog drev sönerna fisketraditionen vidare. Den äldsta sonen Olof var då 19 år och tog då över och drev fiskebåten vidare. Hans yngste bror var då 8 år.

 

Karl Gustav Claeson som tidigare jobbade vid statens järnväg började som fiskare på Ganthi III (träbåt byggd 1956) efter att han hade gift sig med Ingegerd, Tors yngsta dotter. Men 1977 byggdes en ny Ganthi V, varar Karl Gustav och hans söner övertog då gamla Ganthi IV och därmed sitt första egna fartyg.

 

Namnet Ginneton blev först använt under 1980 då Ganthi IV blev omdöpt. Thor fann det bibliska namnet i Nehemja 10:6 där det finns en präst med detta namn.

 

Familjen med sina tre söner byggde senare en ny Ginneton byggd 1987 i Hvide Sande Danmark. Fartyget byggdes som trålare och utrustades senare med RSW tankar, samt ringnot.

 

Med åren så uppgraderades det danskbyggda fartyget till ett nytt som blev levererat 1998 av West Contractors AS, Ölensvåg i Norge som varvets 15 nybygge. Fartyget är byggt för kombinerad trål och ringnotsfiske. Designen är gjord av Vik & Sandvik, Norge.

 

Det är i dag Karl Gustav och Ingegerds två söner Kurt (-51) och Thor (-62) som driver rederiet ihop med sina respektive söner Philip (-77), Jonathan (-80), Jacob (-87) och Johannes (-89).

 

Fiskesläkten med Tor Ahlström i spetsen är väldigt inriktade av modernisering och förbättring av fartyg och utrustning, så att deras efterkommande skall kunna konkurrera i samtidens tuffa fiskerinäring. Deras båtar har alltid blivit byggda med en hög standard som betyder att båtarna är starka konkurrensmässigt och behöver mindre underhåll.

 

Från starten 1933 med fadern Tor Ahlström äger "syskonbarnaskaran" idag fiskgrossister, fiskeresturanger, fiskefartyg i alla dess storlekar, samt andra fartyg inom shipping verksamheten. Alla hemmahörande i Fiskebäckshamn.

Karl Gustav Claeson ombord på Ganthi. Lägg märke till att båten hade hemma hamn på Högen. Inte en allt för vanlig syn idag.

Copyright © All Rights Reserved


Fiskeri AB Ginneton Fiskebäckshamn 12 42658 V.Frölunda

Gifico ApS Tækkerstien 3 9990 Skagen +46(0)31290562